Zivis Usmas ezerā

Zutis, zandarts, līdaka, asaris, vēdzele, sīga, ālants, sapals, repsis, līnis, plaudis, rauda, plicis, rudulis, karpa, karūsa, vīķe, grundulis, ķīsis, pīkste, trīsadatu stagars, ausleja, akmeņgrauzis, deviņadatu stagars.