Rudulis

Scardinius erythrophthalmus

Rudulis

Rudulis ir karpu dzimtas zivju suga

Apraksts

Saldūdens zivs. Uzturas baros. Lielākas koncentrācijas veido vēlu rudenī, izvietojoties ziemošanas bedrēs, un ziemojot. Ziemā mazaktīvs. Parasti uzturas ūdensaugu saaudzēs vai to tuvumā. Pamatbarība: bentoss un ūdensaugi. Sasniedz 20 gadu, Latvijā 17 gadu vecumu (Wikipedia/Latvijas daba).

Rudulis Usmas ezerā

(Konstatēta ezerā)