Ālants

Leuciscus idus

Ālants

Ālants jeb šķaunacis ir karpu dzimtas zivju suga

Apraksts

Ālanta kultūrformu sauc par orfu vai zeltaino ālantu. Ālants ir saldūdens vai puscaur-ceļotāja zivs. Mazuļi uzturas baros, bet pieaugušie īpatņi – pa vienam vai nelielos baros. Ziemā koncentrējas bedrēs samērā lielos baros, kas saglabājas arī pavasarī līdz nārstam. Novērota līdz 200 km tāla migrācija. Pamatbarība: bentoss un ūdensaugi. Sasniedz 23 gadu, Latvijā 13 gadu vecumu. (Wikipedia/Latvijas daba)

Ālants Usmas ezerā

Usmas ezera sistēma ir vērtējama kā piemērota dzīves telpa tādai puscaurceļotājai zivij kā ālants. Tā ir pieprasīta zivs gan no makšķernieku, gan zvejnieku puses, jo ālantu bioekoloģiskās īpatnības nosaka to piemērotību gan rūpnieciskai zvejai, gan amatierzvejai (Vides risinājumu institūts, 2017).