Rauda

Rutilus rutilus

Rauda

Rauda ir karpu dzimtas zivju suga

Apraksts

Rauda ir anadroma vai saldūdens zivs, kas sastopama Eiropā un Āzijā. Mājo dažāda lieluma upēs, upju grīvās un ezeros. Raudas uzturas baros. Sevišķi lielas koncentrācijas veido pavasarī pirms nārsta, rudenī izvietojoties ziemošanas bedrēs, un ziemojot. Novērota līdz 10 km tāla migrācija, pārvietošanās ātrums 2 km diennaktī. Pamatbarība: bentoss un ūdensaugi. Sasniedz 29 gadu, Latvijā 16 gadu vecumu (Wikipedia/Latvijas daba).

Rauda Usmas ezerā

Usmas ezerā lielākoties sastopami raudu mazuļi un vidēja izmēra īpatņi. Augstais izmēros mazo un vidējo zivju īpatsvars populācijā galvenokārt saistīts ar relatīvi zemo plēsēju (lielu asaru, zandartu un līdaku) blīvumu, kas savā barībā patērē tieši neliela izmēra raudas. Salīdzinoši ar citiem Latvijas ezeriem, raudu kopējā biomasa Usmas ezerā ir vidēja (Vides risinājumu institūts, 2017).