Usma järve kalad

Angerjas, koha, haug, ahven, luts, siig, säinas, turb, rääbis, linask, latikas, särg, nurg, roosärg, karpkala, koger, viidikas, rünt, kiisk, vingerjas, ogalik, mudamaim, harilik hink, luukarits.