Biedrība

Biedrības „Usmas krasts” ideja ir Usmas ezera zivju resursu atjaunošana un aizsardzība. Uzņēmējdarbības veicināšana, tai skaitā tūrisma, makšķerēšanas, zvejniecības sistēmiska sakārtošana, attīstība. Usmas ezera atpazīstamības un laba tēla veidošana.

Biedrības „Usmas krasts” vīzija

Radīt apstākļus, kas nodrošina videi draudzīgu, ilgtspējīgu Usmas ezera attīstību. Izveidot sistēmu, kas stimulē vides sakārtošanu un zivju resursu racionālu izmantošanu un kontroli. Iedzīvotājiem nodrošināt papildu iespēju būt motivētiem iesaistīties Usmas ezera un tā apkārtnes sakārtošanā, justies vajadzīgiem un noderīgiem kopējam mērķim mūsu dzīvesvietā. Veicināt ekonomisko aktivitāšu pieaugumu Usmas ezera teritorijā. Zivju resursu kvalitatīva sastāva atjaunošana.

Lejuplādēt Usmas ezers logo