Plaudis

Abramis brama

Plaudis

Plaudis jeb breksis ir karpu dzimtas zivju suga

Apraksts

Saldūdens vai puscaurceļotāja zivs. Uzturas baros. Sevišķi lielas koncentrācijas veido rudenī, izvietojoties ziemošanas bedrēs. Ziemā mazaktīvs. Novērota līdz 440 km tāla migrācija, pārvietošanās ātrums 14 km diennaktī. Pamatbarība: bentoss, īpaši hironomīdu kāpuri un zooplanktons. Sasniedz 32 gadu, Latvijā 19 gadu vecumu. Plaudis mājo saldūdens tilpnēs — dīķos, ezeros, kanālos, lēni plūstošās upēs un viegli sāļās upju ietekās jūrā. Uzturas pie gultnes, bedrēs, mierīgās atstraumēs. Nelielās upītēs un nelielos vai stipri aizaugušos un slēgtos ezeros parasti nav sastopams (Wikipedia/Latvijas daba).

Plaudis Usmas ezerā

Usmas ezerā salīdzinoši vienmērīgi sastopami plaužu mazuļi, vidēja lieluma zivis, kā arī zivsaimnieciski nozīmīgie lielie īpatņi. Salīdzinoši ar citiem Latvijas ezeriem, plaužu kopējā biomasa Usmas ezerā ir zema/vidēja, kas skaidrojams ar zvejnieku un nelielā mērā makšķernieku spiedienu uz sugas populāciju (Vides risinājumu institūts, 2017).