Nāc makšķerēt

Usmas ezers ir brīnišķīga makšķerēšanas vieta Kurzemē ar vairāk nekā 25 sugu zivīm, tur savas makšķerēšanas vietas ir atraduši entuziasti no visas Latvijas.

Makšķerēšana un zvejošana

Kopš 2017. gada 1. maija Usmas ezerā licencēto makšķerēšanu, makšķerēšanas un zvejas kontroli organizē biedrība „Usmas krasts”. Makšķerēšana un spiningošana no laivas atļauta no 1. maija. Lai makšķerētu Moricsalas dabas rezervāta teritorijā, jāsaņem rezervāta administrācijas rakstiska atļauja. Ezerā notiek arī rūpnieciskā zveja.

Makšķerēšanas licenču iegāde

Ja plāno doties makšķerēt Usmas ezerā, iegādājies Usmas ezera makšķerēšanas licenci kādā no atpūtas vietām vai izmanto pakalpojuma e-Loms sniegtās iespējas – elektronisku licenču iegādi un loma reģistrēšanu.

Usmas ezera zivju sabiedrība

Salīdzinot noķerto zivju daudzumu Usmas un vairākos citos Latvijas ezeros, Usmas ezera zivju sugu sastāvs vērtējams kā tipisks mērenās klimata joslas ezeriem. Zivju sabiedrībā pēc biomasas un skaita dominē asaris, rauda un plaudis. Kopējā visu zivju sugu biomasa vērtējama kā vidēja. Lomu struktūrā vērojams vidēji augsts plēsīgo zivju īpatsvars, kas skaidrojams ar Usmas ezera kā dzīves vides piemērotību asarim, zandartam, līdakai un citām plēsīgo zivju sugām. Tomēr, piemēram, salīdzinoši augstais asaru mazuļu īpatsvars populācijā norāda uz pārmērīgu antropogēno slodzi, kas pakāpeniski novedis pie liela izmēra asaru īpatsvara samazināšanās.

Usmas ezers – zušu ezers

Usmas ezers vērtējams kā piemērota dzīves telpa tādai zivij kā zutis, jo ezers nodrošina to ar optimālu barošanās un ziemošanas vidi. Tā ir pieprasīta zivs gan makšķernieku, gan rūpniecisko zvejnieku vidū. Zušu krājumu uzturēšana labā stāvoklī palielina ezera pievilcību no tā galveno lietotāju (makšķernieku un zvejnieku) puses, kā arī palielina tā sociāli ekonomisko vērtību.