Asaris

Perca fluviatilis

Asaris

Asaris jeb Eiropas asaris ir asaru dzimtas zivju suga

Apraksts

Saldūdens zivs. Uzturas baros. Lielākas koncentrācijas veido nārsta laikā. Novērota 25 km tāla migrācija. Pamatbarība: bentoss un zivis. Sasniedz lielus izmērus arī nelielās ūdenstilpēs, ja vien tajās pietiekamā daudzumā sastopamas sīkas zivis – auslejas, vīķes un raudas. Sasniedz 26 gadu, Latvijā 15 gadu vecumu (Wikipedia/Latvijas daba).

Asaris Usmas ezerā

Liela izmēra asaru īpatsvars Usmas ezerā uzskatāms par zemu dabiskai populācijai. Tas skaidrojams ar zvejnieku un makšķernieku spiedienu uz lielākajiem indivīdiem. Salīdzinoši ar citiem Latvijas ezeriem, asaru kopējā biomasa Usmas ezerā ir vidēji augsta (Vides risinājumu institūts, 2017).