Salas

Usmas ezerā esot septiņas salas. Bet kur ir Dvīnītes?

Septiņu salu ezers

Salu kopējā platība – 428,00 ha. Viskūžu sala (Latvijas lielākā ezeru sala, 309,2 ha) atrodas starp Lūžņērti un Baznīcērti. Salas relatīvais augstums – 10.5 m, augstākā daļa ir 16–18 m virs ezera līmeņa. Tās garums – 3 km, platums –1,5 km, platība – 3,1 km2. Īsti par neapdzīvotu gan to nevar nosaukt, jo salas dienvidu daļā ir viensēta „Pārupji”. Sala ir iekļauta Viskūžu salas dabas liegumā, un 2004. gadā ir izveidots tā aizsardzības plāns. Starp Viskūžu salu un krastu ir 200 m plats šaurums – Amjūdzupe.

Moricsala (83,10 ha), relatīvais augstums – 7,0 m, aizsargājama kopš 1912. gada. Lielalksnīte (33,3 ha), relatīvais augstums – 4,4 m. Mazalksnīte (1,9 ha), relatīvais augstums – 1,6 m. Zossaliņa (0,8 ha), relatīvais augstums – 0,1 m. Dvīnītes (0,002 ha), divas applūstošas salas, relatīvais augstums – 0,1 m.