Säinas

Leuciscus idus

Säinas

Ālants jeb šķaunacis ir karpu dzimtas zivju suga

Kirjeldus

Ālanta kultūrformu sauc par orfu vai zeltaino ālantu. Ālants ir saldūdens vai puscaur-ceļotāja zivs. Mazuļi uzturas baros, bet pieaugušie īpatņi – pa vienam vai nelielos baros. Ziemā koncentrējas bedrēs samērā lielos baros, kas saglabājas arī pavasarī līdz nārstam. Novērota līdz 200 km tāla migrācija. Pamatbarība: bentoss un ūdensaugi. Sasniedz 23 gadu, Latvijā 13 gadu vecumu. (Wikipedia/Latvijas daba)