Ide

Leuciscus idus

Ide

Ālants jeb šķaunacis ir karpu dzimtas saldūdens zivs, kuras kultūrformu sauc par orfu vai zeltaino ālantu.

Description

Saldūdens vai puscaur-ceļotāja zivs. Mazuļi uzturas baros, bet pieaugušie īpatņi – pa vienam vai nelielos baros. Ziemā koncentrējas bedrēs samērā lielos baros, kas saglabājas arī pavasarī līdz nārstam. Novērota līdz 200 km tāla migrācija. Pamatbarība: bentoss un ūdensaugi. Sasniedz 23 gadu, Latvijā 13 gadu vecumu.

Ide in lake Usma

Usmas ezera sistēma ir vērtējama kā piemērota dzīves telpa tādai puscaurceļotājai zivij kā ālants. Tā ir pieprasīta zivs gan no makšķernieku, gan zvejnieku puses, jo ālantu bioekoloģiskās īpatnības nosaka to piemērotību gan rūpnieciskai zvejai, gan amatierzvejai. Ālantu populācijas palielināšana paaugstinātu ezera pievilcību no tā lietotāju puses un palielinātu tā sociāli – ekonomisko vērtību.