Tule kalastama

Usma järv on suurepärane üle 25 kalaliigiga püügikoht Kuramaal, kus on oma püügikoha leidnud kõik Läti kalapüügiharrastajad

Õngepüük ja kalastamine

Alates 2017. aasta 1. maist korraldab Usma järvel litsentsitud kalapüüki ning püügi ja kalastamise kontrolli ühing Usmas krasts. Õngepüük ja spinninguga püük paadist on lubatud alates 1. maist. Kalastamiseks Moricsala looduskaitseala territooriumil tuleb saada kirjalik luba kaitseala haldusüksuse käest. Järves toimub ka tööstuslik kalapüük.

Kalapüügiloa soetamine

Kui on plaanis minna püüdma kala Usma järvele, tuleb osta Usma järve kalastusluba mõnest puhkekohast või kasutada teenuse e-Loms pakutud võimalusi: elektroonilise loa soetamine ja kalasaagi registreerimine.

Usma järve kalaühing

Võrreldes püütud kalade liigirikkust Usmas ja mitmetes teistes Läti järvedes, on Usma järve kalade liigiline kooslus sarnane parasvöötme järvede kooslusele. Biomassi ja arvukuse järgi domineerivad kalakoosluses ahven, särg ja latikas. Kõikide kalaliikide üldbiomass on keskmine. Kalasaagi struktuuris on näha keskmiselt kõrge röövkalade osakaal, mis on seletatav Usma järve kui elukeskkonna sobivusega ahvenale, kohale, haugile ja teistele röövkalade liikidele. Kuigi näiteks võrdlemisi kõrge ahvena maimude osakaal populatsioonis osutab liigsele antropogeensele koormusele, mis järk-järgult viib suuremõõtmeliste ahvenate osakaalu vähenemiseni.

Usma – angerjate järv

Usma järve peetakse sobivaks elukeskkonnaks sellisele kalale nagu angerjas, kuna järv tagab sellele optimaalse toitumise ja talvitumise keskkonna. Angerjas on nõutud kala nii kalameeste kui ka tööstuspüügi kalurite seas. Angerjavarude hoidmine heas seisus suurendab järve väärtust selle peamiste kasutajate (kalameeste ja kalurite) poolt, samuti suurendab selle sotsiaal-majanduslikku väärtust.