Plötze

Rutilus rutilus

Plötze

Rauda ir karpu dzimtas zivju suga

Beschreibung

Rauda ir anadroma vai saldūdens zivs, kas sastopama Eiropā un Āzijā. Mājo dažāda lieluma upēs, upju grīvās un ezeros. Raudas uzturas baros. Sevišķi lielas koncentrācijas veido pavasarī pirms nārsta, rudenī izvietojoties ziemošanas bedrēs, un ziemojot. Novērota līdz 10 km tāla migrācija, pārvietošanās ātrums 2 km diennaktī. Pamatbarība: bentoss un ūdensaugi. Sasniedz 29 gadu, Latvijā 16 gadu vecumu (Wikipedia/Latvijas daba).