Perch

Perca fluviatilis

Perch

Asaris jeb Eiropas asaris ir asaru dzimtas zivju suga

Description

Saldūdens zivs. Uzturas baros. Lielākas koncentrācijas veido nārsta laikā. Novērota 25 km tāla migrācija. Pamatbarība: bentoss un zivis. Sasniedz lielus izmērus arī nelielās ūdenstilpēs, ja vien tajās pietiekamā daudzumā sastopamas sīkas zivis – auslejas, vīķes un raudas. Sasniedz 26 gadu, Latvijā 15 gadu vecumu.

Perch in lake Usma

Lielo zivju īpatsvars uzskatāms par zemu dabiskai populācijai. Tas skaidrojams ar zvejnieku un makšķernieku spiedienu uz lielākajiem asariem. Salīdzinoši ar citiem Latvijas ezeriem, asaru kopējā biomasa Usmas ezerā ir vidēji augsta. Salīdzinot ar citiem Latvijas ezeriem, asaris aug ātri. Tas ļauj secināt, ka Usmas ezerā asarim visās dzīves stadijās pieejama pietiekama barības bāze, kā arī nepieciešamā dzīves vide.