Draugija

Draugijos „Usmos krantas“ idėja yra atnaujinti ir apsaugoti Usmos ežero žuvų resursus, skatinti verslumą, įskaitant sistemišką turizmo bei žvejybos infrastruktūros tvarkymą ir plėtrą, taip pat didinti Usmos ežero atpažįstamumą ir formuoti įvaizdį.

Draugijos „Usmos krantas” vizija

Sukurti sąlygas, užtikrinančias aplinkai draugišką, tvarią Usmos ežero plėtrą. Sukurti sistemą, skatinančią aplinkos tobulinimą ir racionalų žuvų išteklių panaudojimą bei kontrolę.  Suteikti gyventojams papildomą galimybę įsitraukti į Usmos ežero ir apylinkių tvarkymą, jaustis svarbiems ir reikalingiems siekiant bendro tikslo savo gyvenamojoje vietoje. Skatinti ekonominės veiklos Usmos ežero teritorijoje augimą. Atnaujinti žuvų išteklių kokybinę sudėtį.