Ühingust

Ühingu Usmas krasts idee on Usma järve kalavarude taastamine ja kaitse. Ettevõtluse edendamine, sealhulgas turismi, kalapüügi ja kalanduse süsteemne korrastamine ning areng. Usma järve tuntuse ja hea maine loomine.

Ühingu Usmas krasts visioon

Luua tingimused, mis tagavad Usma järve keskkonnasõbraliku ja jätkusuutliku arengu. Luua süsteem, mis stimuleerib keskkonna korrastamist ja kalavarude ratsionaalset kasutamist ning kontrolli. Pakkuda elanikele lisavõimalus olla motiveeritud osalema Usma järve ja selle ümbruse korrastamisel, tunda ennast vajalikuna ning kasulikuna ühise eesmärgi nimel meie elukohas. Edendada majandustegevuse kasvu Usma järve territooriumil. Kalavarude kvaliteetse koosluse taastamine.