Rünt

Gobio gobio

Rünt

Grundulis ir karpu dzimtas zivju suga

Kirjeldus

Saldūdens zivs. Uzturas baros pie grunts. Ziemā koncentrējas bedrēs. Tālas migrācijas neveic. Pamatbarība - bentoss. Sasniedz 10 gadu, Latvijā 3 gadu vecumu (Wikipedia/Latvijas daba).