European chub

Leuciscus cephalus

European chub

Sapals ir karpu dzimtas saldūdens zivs

Description

Saldūdens zivs. Mazuļi uzturas baros, bet pieaugušie īpatņi – pa vienam vai nelielos bariņos. Lielākas koncentrācijas veido vēlu rudenī, izvie-tojoties ziemošanas bedrēs. Ziemā maz-aktīvs. Lielāki bari saglabājas arī pavasarī līdz nārstam. Tālas migrācijas neveic. Pamatbarība: bentoss, ūdenī iekrituši kukaiņi, vardes un nelielas zivis. Sasniedz 22 gadu, Latvijā 14 gadu vecumu.