Döbel

Leuciscus cephalus

Döbel

Sapals ir karpu dzimtas zivju suga

Beschreibung

Saldūdens zivs. Mazuļi uzturas baros, bet pieaugušie īpatņi - pa vienam vai nelielos bariņos. Lielākas koncentrācijas veido vēlu rudenī, izvie-tojoties ziemošanas bedrēs. Ziemā maz-aktīvs. Lielāki bari saglabājas arī pavasarī līdz nārstam. Tālas migrācijas neveic. Pamatbarība: bentoss, ūdenī iekrituši kukaiņi, vardes un nelielas zivis. Sasniedz 22 gadu, Latvijā 14 gadu vecumu (Wikipedia/Latvijas daba).