Whitefish

Coregonus lavaretus

Whitefish

Sīga ir saldūdens lašu dzimtas zivs.

Description

Anadroma vai saldūdens zivs. Latvijas ūdeņos sastopamas vairākas sīgu formas: jūru piekrastē nārstojošā sīga, sīgas anadromā forma, sīgas saldūdens forma. Anadromā forma dzīvo jūrā, nārstot dodas uz upēm. Mazuļi upēs pavada 1-2 gadus. Pārvietošanās ātrums līdz 50 km diennaktī. Saldūdens forma dzīvo ezeros. Pamatbarība: bentoss, planktons, retāk zivis. Sasniedz 25 gadu, Latvijā 17 gadu vecumu.

Whitefish in lake Usma

Sīgu krājumu apjoms Usmas ezerā vērtējams kā neliels. Visticamāk, ir izveidojusies neliela sīgu populācija, kas spēj dabiski atražoties ierobežotā apjomā. Pie esošās tīklu zvejas un makšķernieku slodzes, nav paredzams, ka sīgu populācija skaitliski pieaugs. Ieteicama sīgu mazuļu ielaišanu tikai tajā gadījumā, ja būtiski palielinās makšķernieku/zvejnieku interese un apsaimniekotājs vēlas to apmierināt.