Discussion of the lake Usma research

Vides risinājumu institūts tika aicinājis visus interesentus tikties Usmas tautas namā lai apspriestu šovasar Usmas ezerā paveiktā pētījuma rezultātus.

Discussion of the lake Usma research

CategoriesLake Management, Photo

Published on 22/09/2017