Язь

Leuciscus idus

Язь

Ālants jeb šķaunacis ir karpu dzimtas saldūdens zivs, kuras kultūrformu sauc par orfu vai zeltaino ālantu.

Описание

Saldūdens vai puscaur-ceļotāja zivs. Mazuļi uzturas baros, bet pieaugušie īpatņi — pa vienam vai nelielos baros. Ziemā koncentrējas bedrēs samērā lielos baros, kas saglabājas arī pavasarī līdz nārstam. Novērota līdz 200 km tāla migrācija. Pamatbarība: bentoss un ūdensaugi. Sasniedz 23 gadu, Latvijā 13 gadu vecumu.

Язь В озере Усмас

Usmas ezera sistēma ir vērtējama kā piemērota dzīves telpa tādai puscaurceļotājai zivij kā ālants. Tā ir pieprasīta zivs gan no makšķernieku, gan zvejnieku puses, jo ālantu bioekoloģiskās īpatnības nosaka to piemērotību gan rūpnieciskai zvejai, gan amatierzvejai. Ālantu populācijas palielināšana paaugstinātu ezera pievilcību no tā lietotāju puses un palielinātu tā sociāli – ekonomisko vērtību.