Jaunā copes sezona.

No 1. maija sākas jaunā makšķerēšanas sezona.

Jaunā copes sezona.

      Licences makšķerēšanai Usmas ezerā var iegādāties un atgriezt kādā no šīm atpūtas vai            tirdzniecības vietām:

 • Biedrība „USMAS KRASTS”, “Auseklīši”, Usmas pagasts, Ventspils novads, katru darba dienu no 800 -1200 un 1300 – 1700 , tālr. 25701744
 • Usmas pagasta pārvalde, “Auseklīši”, Usmas pagasts, Ventspils novads, katru darba dienu no 800-1200 un 1300 – 1700 , tālr. 20232361
 • SIA ”Usma SPA”, Priežkalni, Usmas pagasts, Ventspils novads, tālr. 26334500, kempinga darba laikā.
 • Kempings “Strazdiņi”, Usmas pagasts, Ventspils novads. tālr. 29382880, kempinga darba laikā.
 • Kempings “Godeļi”, Ģibuļu pagasts, Talsu novads, tālr.29289349, kempinga darba laikā.
 • Uzpildes stacija DUS ”Usma”, Ausmas, Ventspils Rīgas šoseja 141.km, tālr. 27892825, DUS darba laikā.
 • Kempings „Muižnieki”, Rendas pagasts, Kuldīgas novads, tālr.22001442, kempinga darba laikā.
 • Kempings „Zāgkalni”, Rendas pagasts, Kuldīgas novads, tālr.29195412, kempinga darba laikā.
 • Kempings „Bukdangas”, Ģibuļu pagasts, Talsu novads, tālr.29256487, kempinga darba laikā.
 • Kempings „Usmas Meķi”, Rendas pagasts, Kuldīgas novads, tālr.29166276, kempinga darba laikā.
 • Kempings „Dižāpas”, Rendas pagasts, Kuldīgas novads, tālr.26396247, kempinga darba laikā.
 • Biedrība SAB „Usma”, Ģibuļu pagasts, Talsu novads, tālr.29457419, kempinga darba laikā.
 • Kempings „Lejastiezumi”, Rendas pagasts, Kuldīgas novads, tālr. 25701744, kempinga darba laikā.
 • Kempings „Grāveri”, Rendas pagasts, Kuldīgas novads, tālr.29288407, kempinga darba laikā
 • Interneta vietnē www.epakalpojumi.lv, sadaļā e-Loms.                                                              Licencētā makšķerēšana notiek saskaņā ar nolikumu par licenceto makšķerēšanu Usmas ezerā un Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 800 «Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi» un šiem noteikumiem, ievērojot šādus papildus nosacījumus:
 •  visām laivām un citiem peldošiem ūdens transporta līdzekļiem diennakts tumšajā laikā jālieto nepārtraukti un skaidri saskatāms mākslīgās gaismas avots;
 •  lomā vienam makšķerniekam atļauts uzglabāt un paturēt 3 līdakas un 3 zandartus uz vienu licenci diennaktī;
 •  Usmas ezerā aizliegts nodarboties ar zemūdens medībām;
 •  Usmas ezerā aizliegta vēžu ieguve;
 •  aizliegts maija mēnesī izmantot par ēsmu dabīgas ēsmas zivi;
 • Jebkura veida licenču īpašniekiem ir jāatgriež attiecīgās licences ar tajās aizpildītu tabulu par paturētajiem lomiem.

ThemenUnkategorisiert

Veröffentlicht 14/04/2018