Проекты

Проекты 2017/2018 г.

Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā

  • 2017. gada augusts. Līdaku vienvasaras mazuļu ielaišana Usmas ezerā 20’000 gb. 6 013,84 Eur.

Sabiedrības informēšanas pasākumiem par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, tai skaitā publicistikas izdevumiem, mācību vai uzziņu literatūrai, informatīvi izglītojošiem televīzijas raidījumiem vai radioraidījumiem

  • 2017. gada augusts. Mājas lapas www.usmasezers.lv izveide. 2 117,50 Eur.

Zinātniskās pētniecības programmu finansēšanai un līdzdalībai starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā, izņemot tādu iesniegto programmu un pētījumu finansēšanu, kuri pretendē uz finansējuma saņemšanu no citu valsts vai ES fondu finansējuma

Zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)

  • 2017. gada decembris. Termālās nakts redzamības kameras — termoviziera iegāde. 2 339.00 Eur.

Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā

  • 2018. gada jūnijs. Līdaku vienvasaras mazuļu ielaišana Usmas ezerā 40’479 gb. 11 951.01 Eur.

Zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)

  • 2018. gada jūlijs. Zivju resursu aizsardzība, kontrole un uzraudzība Ventspils novada publiskajās ūdenstilpēs Iegādāti — Drons, Kvadracikls, Go pro kameras, Binokļi, LED Lukturis, LED prožektors, Piekarams laivas motors. 20 019.35 Eur.