Kirtikliai

Cobitis taenia

Kirtikliai

Akmeņgrauzis ir akmeņgraužu dzimtas zivju suga

Aprašymas

Saldūdens zivs. Parasti uzturas pa vienam vai nelielos baros pie grunts. Pirms nārsta un ziemošanas veido koncentrācijas. Aktīvāks tumsā. Dienā parasti ierokas gruntī vai slēpjas starp akmeņiem un citiem zemūdens priekšmetiem. Ziemo, ieracies gruntī. Tālas migrācijas neveic. Pamatbarība: bentoss un planktons. Sasniedz 10 gadu vecumu (Wikipedia/Latvijas daba).